Kesahihan Dalil Ziarah Kubur

Ziarah Kubur sekalipun sempat dilarang pada awal kedatangan Islam sebab kala itu keimanan belum tertancap penuh dalam diri kaum Muslimin, namun para akhirnya Rasulullah Shollallahu 'Alaihi Wasallam menaskh (merubah) Hadits tersebut, bahkan berbalik menganjurkannya.

Berbagai hal tentang Ziarah Kubur mulai dari pengertian, dalil, hakikat, hukum, tujuan, tata cara, adab hingga hal yang dianjurkan sekaligus yang dilarang selama proses Ziarah Kubur, semuanya dipaparkan secara sistematis dan terarah dalam buku ini. Tak lupa Qaul (pendapat) para ulama dari berbagai zaman yang sekaligus menjadi bantahan bagi kelompok Wahabi selaku penentang Ziarah Kubur, dipaparkan pula di bagian akhir.

Buku ini merupakan bagian dari serial karya KH. Muhammad Hanif Muslih, Lc yang khusus membahas seputar amaliah Ahlussunnah Wal Jama'ah yang banyak dikatakan sesat oleh kelompok Wahabi. Beliau adalah seorang Mursyid Thariqah Qadariyah Wan Naqsyabandi di Demak sekaligus pimpinan Ma'had Al-Futuhiyyah Demak saat ini. Ayahnya, Syeikhul Mursyidin Muslih Abdurrahman merupakan pemegang jabatan Rais Jam'iyyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdhiyyah hingga wafatnya tahun 1981 M.


Judul Asli : -
Penulis : KH. Muhammad Hanif Muslih
Dimensi : Softcover 15 x 21 cm
Kertas : HVS 130 halaman
Berat : 100 gram
Harga : Rp. 24.000,-
Diskon : 20%
Netto : Rp. 19.200,-