Kesahihan Dalil Ziarah Kubur

Ziarah kubur, sekalipun sempat dilarang pada awal kedatangan Islam, sebab kala itu keimanan belum tertancap penuh dalam diri kaum Muslimin, namun para akhirnya Rasulullah Shollallahu 'Alaihi Wasallam menaskh (merubah) larangan tersebut, bahkan berbalik menganjurkannya. Karena hakikatnya ziarah kubur mengandung banyak manfaat dan keutamaan.

Berbagai hal tentang ziarah kubur, mulai dari pengertian, dalil, hakikat, hukum, tujuan, tata cara, adab hingga hal yang dianjurkan sekaligus yang dilarang selama proses ziarah kubur, semuanya dipaparkan secara sistematis dan terarah dalam buku ini.

Tak lupa qaul (pendapat) para ulama dari berbagai zaman yang sekaligus menjadi bantahan bagi kelompok Wahabi selaku penentang ziarah kubur, ikut dipaparkan pula di bagian akhir.


Judul Asli : -
Penulis : KH. Muhammad Hanif Muslih
Dimensi : Softcover 15 x 21 cm
Kertas : HVS 130 halaman
Berat : 100 gram
Harga : Rp. 27.000,-
Diskon : 20%
Netto : Rp. 21.600,-

Buku ini merupakan bagian dari Paket Membela Amaliah Aswaja (diskon 30%) karya KH. Muhammad Hanif Muslih, Lc yang khusus membahas seputar amaliah Ahlussunnah Wal Jama'ah yang banyak dikatakan sesat oleh kelompok Wahabi.

Penulis adalah Mursyid Thariqah Qadariyah Wan Naqsyabandi di Demak sekaligus pimpinan Ma'had Al-Futuhiyyah Demak saat ini. Selain berguru kepada ayahnya sendiri, Syeikhul Mursyidin Muslih Abdurrahman (Rais Jam'iyyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdhiyyah hingga tahun 1981 M), beliau berguru pula kepada Sang Pembela Aswaja Dunia, Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki di Makkah. Karenanya keluasan ilmu serta wawasannya tentang Aswaja tidak diragukan lagi.