Ajaran Tasawuf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani

Kitab ini merupakan terjemahan dari berbagai pengajian tasawuf yang pernah disampaikan Syeikh Abdul Qadir Al-Jailani di Madrasah Namurah, madrasah milik Imam Mubarak bin Ali Al-Makhzumi yang diserahkan kepada Syeikh Abdul Qadir Al-Jailani selaku murid sekaligus penerusnya.

Ada 50 bab lebih yang membahas berbagai hal dalam kitab ini. Diantaranya pejelasan tentang lafadz Bismillah, larangan berputus asa, khianat dan menyakiti. Kemudian anjuran untuk hidup zuhud dan mengekang nafsu, juga kiat-kiat mematahkan rayuan dunia, memotong angan-angan, beristiqamah dalam amal dan ibadah serta hal-hal lain yang berkaitan dengan metode pembersihan hati guna mendekatkan diri kepada Allah.


Judul Asli : Halaqah Shufiyah Fi Madrasah Namurah
Penulis : Syeikh Abdul Qadir Al-Jailani
Dimensi : Softcover 16 x 24 cm
Kertas : HVS 280 halaman
Berat : 500 gram
Harga : Rp. 50.000,-
Diskon : 20%
Netto : Rp. 40.000,-