Bahaya Bebas Madzhab

Kitab berjudul lengkap Alla Madzhabiyatu Akhtharu Bid'atin Tahuddilu Syariatal Islamiyah ini merupakan kitab penting dan berharga yang berhasil menepis propaganda anti madzhab hasil besutan kelompok Khawarij, yang pada zaman ini diteruskan oleh sekte Salafi Wahabi.

Melalui struktur keilmuan yang teratur dan nash-nash yang shahih, Syeikh Said Rahamdhan Al-Buthi mampu menunjukan betapa pentingnya bermadzhab bagi umat Islam zaman ini, dan betapa bahayanya keadaan akidah umat Islam jika dibiarkan tidak bermadzhab, atau dengan kata lain menelaah agama langsung kepada Al-Quran dan Al-Hadits tanpa ilmu yang mendukung.


Judul Asli : Alla Madzhabiyatu Akhtharu Bid'atin
Penulis : Syeikh Said Ramadhan Al-Buthi
Dimensi : Softcover 16 x 24 cm
Kertas : HVS 330 halaman
Berat : 700 gram
Harga : Rp. 50.000,-
Diskon : 20%
Netto : Rp. 40.000,-