Terjemah Aqidatul Awam

Kitab Aqidatul Awam adalah sebuah nazam Tauhid yang singkat namun namun mampu mewakili semua aspek keimanan. Kitab ini disusun oleh seorang keturunan Rasulullah Shollallahu 'Alaihi Wasallam yang menjadi Mufti Malikiyah di Makkah, Sayyid Ahmad bin Muhammad Al-Marzuki Al-Hasani.

Sebagaimana yang tercantum dalam kitab Nurudz Dzalam, yakni kitab karya Syeikh Nawawi Al-Bantani yang merupakan syarah (penjelasan) dari nazam Aqidatul Awam, bahwa yang melatar belakangi disusunnya kitab ini bermula dari mimpi Sayyid Ahmad dengan Rasulullah.

Saat itu Rasulullah bersabda, "Bacalah nazam Tauhid yang barangsiapa menghafalnya, maka akan masuk surga dan tercapai segala hajat." Rasulullah kemudian mendiktekan langsung bait-bait nazam Aqidatul Awam hingga bait ke-26. Sayyid Ahmad kemudian menyempurnakannya lagi hingga menjadi 57 bait seperti yang saat ini termuat dalam kitabnya.


Judul Asli : Aqidatul Awam
Penulis : Sayyid Ahmad Al-Marzuqi
Dimensi : Softcover 15 x 21 cm
Kertas : HVS 16 halaman
Berat : 50 gram
Harga : Rp. 22.000,-
Diskon : 20%
Netto : Rp. 17.600,-