Terjemah Fathul Mu'in

Kitab Fathul Mu'in karya Syeikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari adalah syarah (penjelasan) dari kitab Qurratul 'Ain Fi Muhimmatiddin yang dikarang beliau sendiri. Isinya yang lengkap, sistematis dan mudah difahami membuat kitab ini banyak dijadikan referensi lanjutan para ulama dalam memperdalam Fiqih Syafi'i, hingga muncul ungkapan yang masyhur di kalangan ahli ilmu bahwa seseorang belum "sah" disebut Fuqaha Syafi'iyyah jika belum mempelajari kitab ini.

Syeikh Zainuddin Al-Malibari adalah murid langsung dari Imam Ibnu Hajar Al-Haitami. Dalam menyusun kitabnya ini, beliau banyak merujuk kepada kitab karya gurunya tersebut, juga kitab-kitab Ulama terdahulu seperti kitab karya Imam Wajihuddin Az-Zubaidi, Syeikhul Islam Zakariya Al-Anshari, Imam Ahmad Zubaidi dan ulama besar lainnya. Di dalam versi terjemah ini, disertakan pula beberapa catatan pelengkap yang diambil dari kitab Hasyiyah I'anuth Thalibin (catatan kaki Fathul Mu'in) karya Sayyid Bakri Syatha.


Judul Asli : Fathul Mu'in Bi Syarhi Qurratul 'Ain Fi Muhimmatiddin
Penulis : Syeikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari
Dimensi : Hardcover 16 x 22 cm (2 jilid)
Kertas : HVS 2.000 halaman
Berat : 2.200 gram
Harga : Rp. 173.000,-
Diskon : 20%
Netto : Rp. 138.400,-