Ajaran Tasawuf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani

Madrasah Namurah adalah majelis pengajian terbesar di Baghdad milik Imam Mubarak bin Ali Al-Makhzumi yang kemudian diserahkan kepada Syeikh Abdul Qadir Al-Jailani selaku murid dan penerusnya. Tasawuf yang merupakan disiplin ilmu untuk membersihkan hati, menjadi mata pelajaran utama yang diajarkan Syeikh Abdul Qadir Al-Jailani di madarasah ini.

Garis besar ajaran Tasawuf yang beliau ajarkan selama di Madrasah Namurah tersebutlah yang kemudian disusun dan dirapikan dalam kitab ini. Melalui kitab ini, seolah-olah kita sedang menyimak rekaman pengajian yang pernah beliau sampaikan 800 tahun lalu.

Terdapat 52 pokok ajaran Tasawuf yang dibahas dalam kitab ini. Diantaranya penjelasan tentang lafadz Bismillah, larangan berputus asa, khianat dan menyakiti. Kemudian anjuran untuk hidup zuhud dan mengekang nafsu, juga kiat-kiat mematahkan rayuan dunia, memotong angan-angan, beristiqamah dalam amal dan ibadah, serta banyak lainnya.


Judul Asli : Halaqah Shufiyyah Fi Madrasah Namurah
Penulis : Syeikh Abdul Qadir Al-Jailani
Dimensi : Softcover 16 x 24 cm
Kertas : HVS 280 halaman
Berat : 400 gram
Harga : Rp. 50.000,-
Diskon : 20%
Netto : Rp. 40.000,-