Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani

Kitab Lujainud Dani Fi Dzikril Min Manaqib Rabbani Sayyidi Syeikh Abdil Qadir Al-Jailani adalah nama lengkap dari kitab yang di Indonesia dikenal dengan sebutan kitab Manaqib Tuan Syeikh (maksudnya Syeikh Abdul Qadir Al-Jailani). Jika ada suatu perkumpulan yang menyelenggarakan acara Manaqib Syeikh Abdul Qadir Al-Jailani, itu artinya merujuk kepada pembacaan kitab ini.

Kitab ini dikarang oleh seorang ulama besar Madinah, Imam Ja'far bin Hasan Al-Barzanji. Beliau juga merupakan orang yang mengarang kitab Iqdar Jauhar Fi Maulid Nabiyyil Azhar atau yang terkenal dengan nama Maulid Barzanji.

Selain berisi terjemah lengkap kitab Lujainud Dani yang memuat kisah kehidupan Syeikh Abdul Qadir Al-Jailani mulai dari nasab, masa belajar, kewalian, ajaran hingga keramatnya, buku ini diperlengkap juga dengan pandangan beliau terhadap agama dan dunia yang diambil dari kitab Rijalul Fikri Da'wah Fi Islam karya Sayyid Abul Hasan Ali An-Nadwi.


Judul Asli : Lujainud Dani Fi Dzikril Min Manaqib
Penulis : Imam Ja'far bin Hasan Al-Barzanji
Dimensi : Softcover 16 x 24 cm
Kertas : HVS 240 halaman
Berat : 350 gram
Harga : Rp. 50.000,-
Diskon : 20%
Netto : Rp. 40.000,-