Keteladanan Akhlak Nabi Muhammad SAW

Kitab ini, kitab Syamail Muhammadiyah dan kitab Muhammad Insanul Kamil adalah tiga kitab yang isinya saling melengkapi. Ketiganya merupakan kitab utama yang harus dimiliki setiap Muslim untuk mempelajari akhlak mulia Nabi Shollallahu 'Alaihi Wasallam.

Nabi yang memang diutus untuk menyempurnakan akhlak, sudah barang tentu merupakan teladan terbaik dalam berakhlak. Setiap ucapan, perbuatan hingga isyaratnya adalah permata akhlak yang harus diteladani setiap Muslim.

Di dalam kitab ini, akan diuraikan tentang akhlak beliau dengan lebih panjang dan detail dari dua kitab pendahulunya (Syamail dan Indan Kamil). Bagaimana beliau berakhlak dalam kelembutan, kesetiaan, kedermawanan hingga keberanian, bahkan akhlak beliau dalam bersenda gurau, semuanya dipaparkan lebih lengkap di kitab ini.


Judul Asli : Min Akhlaqin Nabi Shollallahu 'Alaihi Wasallam
Penulis : Syeikh Ahmad Muhammad Al-Hufi
Dimensi : Softcover 16 x 24 cm
Kertas : CD 600 halaman
Berat : 650 gram
Harga : Rp. 59.000,-
Diskon : 20%
Netto : Rp. 47.200,-