Menyingkap Kehidupan Dunia & Akhirat

Kitab Daqaiqul Akhbar Fi Dzikril Jannah Wan Naar karya Syeikh Abdurrahman bin Ahmad Al-Qadhi adalah kitab langka yang mengupas sejarah penciptaan dan alam ghaib dari zaman Azali (permulaan) hingga kehidupan alam akhirat.

Penjelasan kitab ini begitu mendetail, sehingga kita bisa membayangkan bagaimana rupa makhluk atau hal ghaib yang sedang dibahas. Misalnya ketika menceritakan malaikat, kita akan diberi gambaran seberapa besar ukurannya, apa warnanya, terbuat dari apa bulu-bulunya dan seterusnya.

Kitab ini dibuka dengan pembahasan zaman Azali yang meliputi kejadian agung Nur Muhammad, penciptaan Nabi Adam, bentuk malaikat, proses penciptaan langit, bumi, Arasy, Kursi serta hal-hal yang berkaitan. Selanjutnya pembahasan alam ghaib, mulai dari proses peniupan ruh, cara malaikat Izrail mencabut ruh, pembahasan alam kubur, tentang sangsakala, kedahsyatan kiamat, hari kebangkitan, bentuk-bentuk Mizan, Shirath, Hisab hingga tingkatan surga dan neraka.


Judul Asli : Daqaiqul Akhbar Fi Dzikril Jannah Wan Naar
Penulis : Imam Abdurrahman bin Ahmad Al-Qadhi
Dimensi : Softcover 15 x 21 cm
Kertas : HVS 190 halaman
Berat : 200 gram
Harga : Rp. 39.000,-
Diskon : 20%
Netto : Rp. 31.200,-